โทร : 02-713-2211
NEWS & UPDATE
งานพิธีเปิดช่องตรวจเอกสารเดินทางอัตโนมัติ (Autogate) เมื่อวันที่ 19/8/2017
งานพิธีเปิดช่องตรวจเอกสารเดินทางอัตโนมัติ (Autogate) เมื่อวันที่ 19/8/2017
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 250 วันที่ 23-27/8/2560 ที่Centara Grand CTW
LINE Taxi 4.0 วันที่ 31/7/2017 @ W.Hotel
"วันแห่งเกียรติยศ"ของไทยประกันชีวิต เมื่อวันที่ ๒๒/๗/๒๕๖๐ อารีน่าฮอล์ล เมืองทองธานี
ไทยเที่ยวไทย เมื่อวันที่ 29/6 - 2/7/2017 @ฺ Bitec บางนา