โทร : 02-713-2211
NEWS & UPDATE
เพลินจิตแฟร์ @ Bangkok Patana เมื่อวันที่ 25/11/2017

ประมวลภาพงาน เพลินจิตแฟร์ @ Bangkok Patana เมื่อวันที่ 25/11/2017 ที่ผ่านมา ทีมงานได้รับเกียรติบริการเครื่องเล่นมากมาย อาทิ Euro Bungy, Rodeo Bull, Water Balloon, Kids Boat, Airport, Shooter, Slip and Slide และHappy Tain มาสร้างความสนุกสนานเช่นทุกๆปี ขอบคุณที่ไว้วางใจ หวังว่าจะได้รับเกียรติเช่นนี้อีกในโอกาสต่อไป
#eventsolutionsthailand

Back