โทร : 02-713-2211
1
PORTFOLIO
1531 โก๋ 4เหล่า เก๋าตลอดกาล @ สโมสรตำรวจ เมื่อวันที่ 16/9/2017
1531 โก๋ 4เหล่า เก๋าตลอดกาล @ สโมสรตำรวจ เมื่อวันที่ 16/9/2017
FUSO Press Con. @ บางนา เมื่อวันที่ 9-10/9/2017
Big Bang Booth ที่ศูนย์ราชการฯ วันที่12-14/9/2017
งานแถลงข่าว Digital Thailand Big Bang 4.0 จัดขึ้นเมื่อ 11/9/2017 ที่ W Hotel ที
งานพิธีเปิดช่องตรวจเอกสารเดินทางอัตโนมัติ (Autogate) เมื่อวันที่ 19/8/2017.