โทร : 02-713-2211
PORTFOLIO
งานเปิดสนามใหม่ที่ม.กรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 28/11/2017

ประมวลภาพงานเปิดสนามใหม่ที่ม.กรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 28/11/2017 ที่ผ่านมา ทีมงานได้รับเกียรติบริการระบบแสง/เสียง และเวที ขอบคุณ ที เอ บี เอเจนซี่ ที่ไว้วางใจในบริการ หวังว่าจะได้บริการอีกในโอกาสต่อไป

Back