โทร : 02-713-2211
PORTFOLIO
Centralworld ระหว่างวันที่ 25/12/2017-1/1/2018 ในสวนพื้นที่ของ AIS

ภาพบรรยากาศลานหน้าCentralworld ระหว่างวันที่ 25/12/2017-1/1/2018 ในสวนพื้นที่ของ AIS ซึ่งเป็นสปอนเซอร์หลักของงานCount Down 2018 ทีมงานได้รับเกียรติบริการในส่วนของไฟแสงสว่างรอบๆพื้นที่ ขอบคุณที่ไว้วางใจในทีมงาน

Back