โทร : 02-713-2211
RECRUITMENT
 • LED Technician (จำนวน 5 ตำแหน่ง)
  [read more] - 22/11/2560
 • Lighting designer (จำนวน 1 ตำแหน่ง)
  [read more] - 22/11/2560
 • Marketing Executive (จำนวน 1 ตำแหน่ง)
  [read more] - 22/11/2560
 • Lighting & Sound Supervisor (จำนวน 1 ตำแหน่ง)
  [read more] - 22/11/2560
 • Lighting Technician (จำนวน 5 ตำแหน่ง)
  [read more] - 22/11/2560